HPG Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021

10/06/2022 14:49

Công ty CP Tập đoàn Hòa phát thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Mã chứng khoán: HPG

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2022

  1. Lý do và mục đích:
  • Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
  • Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
  1. Nội dung cụ thể:
  2. Chi trả cổ tức bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 5% (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  • Ngày thanh toán: 06/07/2022
  1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu.
  • Tỷ lệ thực hiện: 30%, Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới.

Chi tiết theo file đính kèm: xem tại đây

HPG News

Bình luận

Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang