Hội nghị thi đua khen thưởng 2006 – Công ty nội thất Hòa Phát

16/10/2015 09:43

Đây là một hoạt động thường niên của Công ty nội thất Hòa Phát nhằm biểu dương các cán bộ công nhân viên đạt thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Công ty cũng như của tập đoàn. Năm nay, toàn Công ty có 4 tập thể đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, 5 tập thể tiên tiến, 27 cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, 69 cá nhân đạt thành tích xuất sắc và 301 cá nhân đạt thành tích tiên tiến.   Công ty nội thất Hòa Phát vừa bước qua năm 2006, năm đầu tiên trong kế hoạch 10 năm lần thứ hai của Công ty với không ít cam go và thử thách. Với tinh thần kế thừa và phát huy những thành quả của 10 năm trước, năm qua, Công ty giữ vững tốc độ tăng trưởng 20%, trong đó có một số đơn vị đạt và vượt kế hoạch như Phòng bán hàng 1 và 2. Thị phần của Công ty tiếp tục được củng cố , hệ thống phân phối được phát triển theo chiều sâu. Hoạt động xuất khẩu cũng đạt được một số bước tiến như đa dạng mẫu mã xuất khẩu, tìm kiếm thêm các khách hàng mới. Đặc biệt, Nội thất Hòa Phát luôn được lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao về những đóng góp trong xây dựng thương hiệu tập đoàn.   Thành công của năm 2006 thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của hơn 2.000 cán bộ công nhân viên Công ty, đặc biệt là các tập thể tiên tiến, xuất sắc và hơn 350 cán bộ công nhân viên đạt thành tích tiên tiến, tiến tiến xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, những đầu tầu trong phong trào thi đua của Công ty . Hội nghị thi đua khen thưởng không chỉ là một hoạt động biểu dương lực lượng mà còn là dịp để Ban lãnh đạo Công ty bày tỏ sự cảm ơn tới tất cả cán bộ công nhân viên Công ty trong việc giữ vững truyền thống, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mức thưởng dành cho một cá nhân tiên tiến tương đương với hai tháng lương cơ bản, mức thưởng dành cho một cá nhân tiên tiến xuất sắc tương đương với bốn tháng lương cơ bản. Ngoài ra, các mức thưởng cho tập thể tiên tiến, xuất sắc và cá nhân đặc biệt xuất sắc do Ban giám đốc Công ty và Hội đồng quản trị quyết định.   Ngay tại Hội nghị thi đua khen thưởng 2006, Ông Doãn Gia Cường – Giám đốc Công ty đã chính thức phát động phong trào thi đua năm 2007. Với nhiệm vụ về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận được tập đoàn giao từ đầu năm, Nội thất Hòa Phát sẽ phải nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch. Nhưng với những thành quả đã đạt được sau 11 năm xây dựng và phát triển, cùng với những hỗ trợ từ tập đoàn, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn tự tin và cùng quyết tâm bước vào những thử thách mới.  

Vũ Ngọc Thủy

Bình luận

Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang