Giải thích về tỷ lệ vốn vay của Tập đoàn Hòa Phát

28/04/2020 10:00

Ngày 27/4/2020, Bộ phận Quan hệ cổ đông của Tập đoàn Hòa Phát nhận được một số câu hỏi của cổ đông về tình hình tài chính, đặc biệt là dư nợ ngân hàng của Tập đoàn. Về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp thông tin cụ thể cho cổ đông như sau:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 của Tập đoàn Hòa Phát, Tổng nợ vay ngân hàng của Hòa Phát là 41.343 tỷ đồng, trong đó: Vay ngắn hạn là 21.100 tỷ đồng, Vay dài hạn 20.243 tỷ đồng, tăng 4.463 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2020. Tuy nhiên, thực vay ròng của Hòa Phát chỉ là 36.179 tỷ đồng do Hòa Phát có 5.164 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng.

Tỷ lệ vốn vay ròng so với Vốn chủ sở hữu (Net Debt/Owner’s Equity) tại ngày 31/3/2020 là 0,72 lần. Nhưng theo Báo cáo Quản trị nội bộ tuần cuối tháng 4/2020, tỷ lệ vốn vay ròng chỉ là 0,66 lần, tỷ lệ vốn vay ròng so với Tổng tài sản (Net Debt/Total Asset) là 0,31 lần.

Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của Hòa Phát tuần cuối tháng 4/2020 là hơn 6.200 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt Việt Nam thực hiện chính sách cách ly xã hội trên toàn quốc trong 3 tuần đầu tháng 4, thì Hòa Phát nằm trong số hiếm doanh nghiệp có lượng tiền mặt dự trữ lớn như vậy.

Các con số này cho thấy quản trị tài chính của Hòa Phát rất chặt chẽ, an toàn. So với các tâp đoàn khác có quy mô tương đương, đặc biệt các tập đoàn sản xuất công nghiệp thì các chỉ số tài chính của Hòa Phát tốt hơn hẳn.

HPG

Bình luận

Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang