Đại hội cổ đông

Sắp xếp theo

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông HPG năm 2014

Nhóm ngành sản xuất thép và các lĩnh vực liên quan vẫn là mảng sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn với lần lượt là 79% và 83%. Thép xây dựng của Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế của mình, tăng trưởng thị phần từ 13,7% năm 2012 lên 15,2% năm 2013, đứng thứ 2 trên thị trường thép xây dựng Việt Nam. Nhóm ngành sản xuất công nghiệp khác của Tập đoàn với các ngành hàng truyền thống như nội thất, điện lạnh, thiết bị xây dựng ổn định sản xuất và đều vượt kế hoạch được giao. Đối với lĩnh vực bất động sản, doanh thu năm 2013 của mảng này tăng tới 198% so với năm 2012. Tháng 9/2013, những căn hộ đầu tiên của Khu phức hợp Mandarin Garden đã được bàn giao và đưa vào sử dụng sớm hơn tiến độ dự kiến. Với những kết quả kinh doanh ấn tượng, Hòa Phát tiếp tục được bình chọn là một trong những thương hiệu mạnh nhất, Top 50 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam, ...Đặc biệt, tháng 9/2013, Hòa Phát được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam của tạp chí Forbes.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Tập đoàn tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững với thép là ngành sản xuất cốt lõi, thực hiện chính sách điều hành linh hoạt, thận trọng. Với định hướng đó, ban lãnh đạo HPG đặt mục tiêu doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng cho năm 2014, tăng tương ứng khoảng 20% và 10% so với năm trước. Riêng với từng mảng hoạt động, HPG đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 800.000 tấn thép xây dựng tại thị trường trong nước và đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu phôi thép. Ngành hàng sản xuất công nghiệp khác đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15-20% về doanh thu. Đối với mảng bất động sản, Hòa Phát chủ trương chỉ tập trung vào các dự án đang triển khai.

Trong phần thảo luận về các nội dung chương trình họp, các cổ đông HPG đặc biệt quan tâm tới kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014, hoạt động sản xuất thép trong đó nổi bật là giai đoạn 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, khu phức hợp Mandarin Garden... Theo ông Trần Đình Long, chỉ tiêu 2014 là rất cao so với điều kiện chung của nền kinh tế. Nhưng Ban lãnh đạo Hòa Phát hoàn toàn có cơ sở để đặt ra mục tiêu này. Ngay trong 3 tháng đầu năm 2014, HPG ước vượt các chỉ tiêu dự tính với doanh thu trên 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận quý I ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, trong đó riêng Mandarin Garden đóng góp khoảng 200 tỷ đồng.

Đối với mảng thép – mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn, ông Trần Tuấn Dương cho biết, trong năm 2014, năng lực sản xuất thép xây dựng đạt 1,15 triệu tấn. Quý I năm 2014, thép Hòa Phát đã tiêu thụ được khoảng hơn 170.000 tấn ở thị trường trong nước và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu phôi thép sang các nước Asean.

DSC_4724

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đồng cổ đôngthường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với 23.000 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông qua tờ trình về mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2013 và mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014, cụ thể như sau: Tỷ lệ chia cổ tức: 30%. Trong đó: 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện chia cổ tức: trong Quý II năm 2014. Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.
- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014: 30%
- Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2014
- Thông qua chế độ thù lao năm 2014 cho Hội đồng Quản trị như sau:
-Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi tiết…

Đại hội đồng cổ đông 2014 đã thành công tốt đẹp với nhiều triển vọng về kết quả kinh doanh vượt bậc hơn nữa trong năm 2014. Hoàn thành mục tiêu trên, năm nay sẽ là năm đầu tiên Tập đoàn Hòa Phát vượt doanh thu trên 1 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế trên 100 triệu USD, điều mà không nhiều doanh nghiệp Việt Nam làm được trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay.

Mời Quý cổ đông nhấn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: Vững bước đi lên

06/11/2015

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông HPG năm 2014

Nhóm ngành sản xuất thép và các lĩnh vực liên quan vẫn là mảng sản xuất kinh doanh có đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn với lần lượt là 79% và 83%. Thép xây dựng của Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế của mình, tăng trưởng thị phần từ 13,7% năm 2012 lên 15,2% năm 2013, đứng thứ 2 trên thị trường thép xây dựng Việt Nam. Nhóm ngành sản xuất công nghiệp khác của Tập đoàn với các ngành hàng truyền thống như nội thất, điện lạnh, thiết bị xây dựng ổn định sản xuất và đều vượt kế hoạch được giao. Đối với lĩnh vực bất động sản, doanh thu năm 2013 của mảng này tăng tới 198% so với năm 2012. Tháng 9/2013, những căn hộ đầu tiên của Khu phức hợp Mandarin Garden đã được bàn giao và đưa vào sử dụng sớm hơn tiến độ dự kiến. Với những kết quả kinh doanh ấn tượng, Hòa Phát tiếp tục được bình chọn là một trong những thương hiệu mạnh nhất, Top 50 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam, ...Đặc biệt, tháng 9/2013, Hòa Phát được vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam của tạp chí Forbes.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Tập đoàn tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững với thép là ngành sản xuất cốt lõi, thực hiện chính sách điều hành linh hoạt, thận trọng. Với định hướng đó, ban lãnh đạo HPG đặt mục tiêu doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng cho năm 2014, tăng tương ứng khoảng 20% và 10% so với năm trước. Riêng với từng mảng hoạt động, HPG đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 800.000 tấn thép xây dựng tại thị trường trong nước và đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu phôi thép. Ngành hàng sản xuất công nghiệp khác đặt mục tiêu tăng trưởng từ 15-20% về doanh thu. Đối với mảng bất động sản, Hòa Phát chủ trương chỉ tập trung vào các dự án đang triển khai.

Trong phần thảo luận về các nội dung chương trình họp, các cổ đông HPG đặc biệt quan tâm tới kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014, hoạt động sản xuất thép trong đó nổi bật là giai đoạn 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát, khu phức hợp Mandarin Garden... Theo ông Trần Đình Long, chỉ tiêu 2014 là rất cao so với điều kiện chung của nền kinh tế. Nhưng Ban lãnh đạo Hòa Phát hoàn toàn có cơ sở để đặt ra mục tiêu này. Ngay trong 3 tháng đầu năm 2014, HPG ước vượt các chỉ tiêu dự tính với doanh thu trên 6.000 tỷ đồng. Lợi nhuận quý I ước đạt khoảng 800 tỷ đồng, trong đó riêng Mandarin Garden đóng góp khoảng 200 tỷ đồng.

Đối với mảng thép – mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn, ông Trần Tuấn Dương cho biết, trong năm 2014, năng lực sản xuất thép xây dựng đạt 1,15 triệu tấn. Quý I năm 2014, thép Hòa Phát đã tiêu thụ được khoảng hơn 170.000 tấn ở thị trường trong nước và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu phôi thép sang các nước Asean.

DSC_4724

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đồng cổ đôngthường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với 23.000 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán.
- Thông qua tờ trình về mức chi, thời hạn chi trả cổ tức năm 2013 và mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014, cụ thể như sau: Tỷ lệ chia cổ tức: 30%. Trong đó: 15% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu. Thời gian thực hiện chia cổ tức: trong Quý II năm 2014. Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.
- Mức chi trả cổ tức dự kiến năm 2014: 30%
- Thông qua tờ trình về phương án trích lập các Quỹ năm 2014
- Thông qua chế độ thù lao năm 2014 cho Hội đồng Quản trị như sau:
-Thông qua phương án thưởng đối với Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát khi kết quả sản xuất, kinh doanh vượt kế hoạch đề ra: mức thưởng tối đa là 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định chi tiết…

Đại hội đồng cổ đông 2014 đã thành công tốt đẹp với nhiều triển vọng về kết quả kinh doanh vượt bậc hơn nữa trong năm 2014. Hoàn thành mục tiêu trên, năm nay sẽ là năm đầu tiên Tập đoàn Hòa Phát vượt doanh thu trên 1 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế trên 100 triệu USD, điều mà không nhiều doanh nghiệp Việt Nam làm được trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt hiện nay.

Mời Quý cổ đông nhấn Download

Gửi email
Chat với chúng tôi
Về đầu trang