Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát

Hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017

10/07/2017 09:18

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) kính gửi quý cổ đông về việc hướng dẫn thực hiện quyền mua cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017, cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Mã chứng khoán: HPG

Mệnh giá:10,000 đồng

– Lý do và mục đích phát hành: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

– Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 5:1

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 27/06/2017 đến hết ngày 11/07/2017
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và  nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 17/07/2017
– THỰC HIỆN QUYÊN MUA CỔ PHIẾU:
Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội, địa chỉ 39 Nguyễn Đình Chiểu – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội (xuất trình chứng minh nhân dân) và nộp tiền đặt mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản  sau:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
+ Số tài khoản: 088704061193333
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Lý Thường Kiệt
+ Nội dung nộp tiền: Cổ đông …………… Số CMND ………. nộp tiền mua …………..cổ phần HPG năm 2017.

Trân trọng!