Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 03, 04, 07/NQHP-2017 ngày 17 tháng 02 năm 2017 – Tập đoàn Hòa Phát