Tin tức tập đoàn – Trang 116 – Tập đoàn Hòa Phát

Ống thép Hòa Phát tổ chức tập huấn PCCC

04/10/2015 23:23

Trước tiên, các cán bộ công an PCCC tỉnh Hưng Yên đào tạo kiến thức, nhận thức chung về công tác PCCC cho tập thể cán bộ công nhân viên Ống thép Hòa Phát Với nhiều nội dung, kỹ thuật PCCC mới được cập nhật, CBCNV Công ty đã được trang bị thêm nhiều kỹ […]