Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2016 – Tập đoàn Hòa Phát

Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2016

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã gửi công văn số 04/CV-HP về việc công bố kết quả kinh doanh quý IV/2016 tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin