Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2016 – Tập đoàn Hòa Phát