Công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP – Tập đoàn Hòa Phát