Thông tin cổ đông – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

01/03/2017 15:19

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về: Thông báo mời họp Nội dung và Chương trình họp  Đăng ký tham dự Ủy quyền tham dự Tài liệu họp […]

Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017

01/03/2017 14:44

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/NQHP ngày 1/3/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017, cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết   

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

27/02/2017 13:51

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h30 thứ sáu, ngày 10/03/2017 Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa […]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ

27/02/2017 13:29

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB PENM IV GERMANY GMBH & CO. KG như sau: Chi tiết xin vui lòng click VÀO ĐÂY  

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

13/02/2017 10:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, cụ thể như sau: Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa phát Mã chứng khoán: HPG Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000đ                      Sàn giao dịch:  […]

Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2016

02/02/2017 15:58

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã gửi công văn số 04/CV-HP về việc công bố kết quả kinh doanh quý IV/2016 tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin

HPG công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2016

26/01/2017 10:43

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bốBáo cáo tình hình quản trị năm 2016. Cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết    

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

23/09/2016 11:17

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được thông báo số 1000/TB-SGDHCM ngày 21/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết, cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát– Trụ sở chính: […]

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital

20/09/2016 13:52

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo về tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital như sau: Xin vui lòng nhấn  VÀO ĐÂY  để xem chi tiết báo cáo này.