Thông tin cổ đông – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Kết quả kinh doanh Quý I/2017

17/04/2017 17:01

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I/2017, cụ thể như sau: Quý cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết   

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016

10/04/2017 17:05

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau: Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016  

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2016

23/03/2017 14:23

Ngày 22/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra thông báo số 379/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhằm chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa […]

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2016

21/03/2017 09:50

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click VÀO ĐÂY để xem chi tiết

Công bố thông tin phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

20/03/2017 17:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết  

Thông báo giao dịch cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ

16/03/2017 09:54

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu liên quan đến cổ đông nội bộ như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết  

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu liên quan đến cổ đông nội bộ

15/03/2017 12:26

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu liên quan đến cổ đông nội bộ như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết

HPG thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ PENM IV

06/03/2017 13:40

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ PENM IV như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết 

Hòa Phát với tầm vóc mới – sức mạnh mới năm 2020: doanh thu tăng gấp 3 lên 100.000 tỷ đồng

11/03/2017 10:30

Ngày 10/3/2017 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chủ đề “Tầm vóc mới – sức mạnh mới”. Đại hội đã thống nhất bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với 9 thành viên; thông qua kế hoạch kinh […]

Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017

01/03/2017 14:44

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 09/NQHP ngày 1/3/2017 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2017, cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết