Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

11/08/2016 16:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Cụ thể như file đính kèm sau đây: Vui lòng nhấn  VÀO ĐÂY để xem chi tiết

Công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP

09/08/2016 09:21

Ngày 8/8/2016, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP, cụ thể như sau: Click vào đây để xem chi tiết công bố thông tin  

HPG công bố thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

26/07/2016 17:36

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin   

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015

26/07/2016 11:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết HĐQT số 14/NQHP-2016, ngày 26/7/2016  về phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin Nghị quyết 

HPG công bố thông tin về sở hữu của cổ đông nước ngoài VOF

05/07/2016 15:11

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn VOF như sau: Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết bản báo cáo.  

Nghị quyết HĐQT số 06 và 07/NQHP-2016

20/04/2016 09:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 06 và 07/NQHP-2016  về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2015 và phương án thành lập Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin. […]

Công bố công văn gia hạn nộp báo cáo tài chính 2016

14/04/2016 15:49

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố công văn gia hạn nộp báo cáo tài chính năm 2016 như sau: Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin.  

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01/04/2016 12:24

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG năm 2016  […]

Hòa Phát tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

31/03/2016 14:53

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 28.000 tỷ đồng doanh thu và 3.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm […]

HPG công bố báo cáo tài chính quý IV/2015

22/02/2016 14:31

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố báo cáo tài chính quý IV/2015, cụ thể như sau:  Quý vị cổ đông vui lòng click vào các link sau để xem chi tiết: Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý IV/2015 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2015     […]