HPG thông báo kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

18/01/2016 14:41

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cụ thể như sau: Quý vị cổ đông vui lòng click vào các link sau để xem chi tiết: Báo cáo kết quả thu hồi cổ phiếu […]

HPG công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

30/01/2016 09:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, cụ thể như sau: Quý vị vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2016 về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2016 và thông qua việc thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát

16/02/2016 14:41

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 02 và 03 về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2016 và thông qua việc thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, cụ thể như sau: Mời Quý vị cổ […]

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của VOF

25/01/2016 15:23

Ngày 23/01/2016, Công ty CP tập đoàn Hòa Phát nhận được “Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn” có nội dung như sau: Tên tổ chức đầu tư: VOF Investment Limited Người có liên quan: Không có Mã chứng khoán sở […]

HPG thông báo thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

04/01/2016 09:59

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) trân trọng thông báo về việc thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ như sau: Quý vị vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết thông báo   HPG

Hòa Phát công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

04/01/2016 09:56

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: Click vào đây công bố thông tin về thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành   HPG

HPG công bố kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ

04/01/2016 09:53

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ như sau: Click VÀO ĐÂY để xem chi tiết kết quả thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ   Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Công bố báo cáo tài chính quý III năm 2015

04/01/2016 09:52

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố báo cáo tài chính riêng công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2015 như sau: Quý vị cổ đông và các nhà đầu tư vui lòng xem chi tiết báo cáo tại các đường link sau: Báo cáo tài […]

HPG thông báo thu hồi cổ phiếu thưởng (ESOP) của CBCNV thôi việc

19/12/2015 10:33

Ngày 28/10/2015, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát vừa gửi công văn số 124/CV-HP tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau: Quý vị vui lòng xem chi tiết công […]

Thông báo mời tham gia chương trình Gặp mặt nhà đầu tư quý III năm 2015

19/12/2015 10:31

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời các nhà đầu tư, đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các cổ đông tham dự chương trình “Gặp mặt nhà đầu tư quý III năm 2015”. Cụ thể như sau: Thời gian: Từ 9h30 đến 11h30, thứ năm, […]