Thông tin cổ đông – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2016

26/01/2017 10:43

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bốBáo cáo tình hình quản trị năm 2016. Cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết    

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

23/09/2016 11:17

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được thông báo số 1000/TB-SGDHCM ngày 21/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết, cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát– Trụ sở chính: […]

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital

20/09/2016 13:52

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo về tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital như sau: Xin vui lòng nhấn  VÀO ĐÂY  để xem chi tiết báo cáo này.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/09/2016 13:35

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Quý vị cổ đông vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết Trân trọng cảm ơn!

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

23/08/2016 14:40

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu tại đường dẫn sau đây: Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết   

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

11/08/2016 16:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Cụ thể như file đính kèm sau đây: Vui lòng nhấn  VÀO ĐÂY để xem chi tiết

Công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP

09/08/2016 09:21

Ngày 8/8/2016, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP, cụ thể như sau: Click vào đây để xem chi tiết công bố thông tin  

HPG công bố thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

26/07/2016 17:36

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin   

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015

26/07/2016 11:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết HĐQT số 14/NQHP-2016, ngày 26/7/2016  về phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin Nghị quyết