Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

13/02/2017 10:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, cụ thể như sau: Tên công ty: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa phát Mã chứng khoán: HPG Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000đ                      Sàn giao dịch:  […]

Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý IV/2016

02/02/2017 15:58

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã gửi công văn số 04/CV-HP về việc công bố kết quả kinh doanh quý IV/2016 tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin

HPG công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2016

26/01/2017 10:43

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bốBáo cáo tình hình quản trị năm 2016. Cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết    

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

23/09/2016 11:17

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được thông báo số 1000/TB-SGDHCM ngày 21/09/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết, cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát– Trụ sở chính: […]

Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital

20/09/2016 13:52

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo về tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Dragon Capital như sau: Xin vui lòng nhấn  VÀO ĐÂY  để xem chi tiết báo cáo này.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/09/2016 13:35

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Quý vị cổ đông vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết Trân trọng cảm ơn!

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu

23/08/2016 14:40

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu tại đường dẫn sau đây: Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết   

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

11/08/2016 16:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Cụ thể như file đính kèm sau đây: Vui lòng nhấn  VÀO ĐÂY để xem chi tiết

Công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP

09/08/2016 09:21

Ngày 8/8/2016, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin giao dịch thu hồi lại cổ phiếu ESOP, cụ thể như sau: Click vào đây để xem chi tiết công bố thông tin