Thông tin cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo thường niên năm 2017

21/03/2018 21:08

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Trân trọng cảm ơn!

Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh 2017

22/01/2018 09:05

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2017 như sau. Chi tiết vui lòng nhấn vào đây

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

18/01/2018 10:50

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về Thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây  

Thông báo về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu ESOP

18/01/2018 10:47

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý III.2017

17/10/2017 11:46

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2017. Cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin.  

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017

21/08/2017 14:39

Ngày 18/8/2017 Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ra thông báo số 976/TB-SGDHCM về việc việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017 có nội dung như file đính kèm dưới đây: Thông báo về việc thay đổi niêm […]

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017

18/08/2017 10:36

Ngày 17/8/2017 Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ra quyết định số 301/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết  cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017 có nội dung như file đính kèm dưới đây: Quyết định thay đổi niêm yết  

Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

07/08/2017 08:55

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã gửi báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau: Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết báo cáo này   

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

31/07/2017 15:49

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi  số lượng cổ phiếu đang lưu hành như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết công bố thông tin  

Công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

28/07/2017 15:35

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết bản công bố thông tin này.