Tin tức – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long: “Mình thích thì mình làm thôi”

13/10/2017 11:24

Ông Trần Đình Long ít khi xuất hiện trên báo chí. Người ta nhìn thấy doanh nhân này lâu nhất là tại các cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của Hòa Phát. Năm nào cuộc họp cũng đông nghịt nhà đầu tư và thường là cổ đông dài hạn đã đồng hành cùng […]

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017

21/08/2017 14:39

Ngày 18/8/2017 Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ra thông báo số 976/TB-SGDHCM về việc việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017 có nội dung như file đính kèm dưới đây: Thông báo về việc thay đổi niêm […]

Công ty CP Thép Hòa Phát tuyển nhân viên Môi trường

23/09/2017 09:02

Công ty Cổ phần Thép Hoà Phát là một Công ty thành viên của Tập đoàn Hoà Phát. Công ty chúng tôi đang cần tuyển Nhân viên Môi trường, cụ thể như sau: 1. Số lượng tuyển dụng: 01 người 2. Địa điểm làm việc: KLH sản xuất Gang thép Hòa Phát- xã Hiệp Sơn, […]

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017

18/08/2017 10:36

Ngày 17/8/2017 Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM ra quyết định số 301/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết  cổ phiếu HPG phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2017 có nội dung như file đính kèm dưới đây: Quyết định thay đổi niêm yết  

Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

07/08/2017 08:55

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã gửi báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau: Vui lòng nhấn VÀO ĐÂY để xem chi tiết báo cáo này   

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

31/07/2017 15:49

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi  số lượng cổ phiếu đang lưu hành như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết công bố thông tin  

Công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

28/07/2017 15:35

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất, cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết bản công bố thông tin này.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Quang – TV HĐQT và người có liên quan

12/07/2017 17:20

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Quang – TV HĐQT và người có liên quan như sau: Tạ Tuấn Quang Nguyễn Thị Hồng Hải Tạ Tuấn Dương Tạ Tuấn Tường    

Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Quang – TV HĐQT và người có liên quan

03/07/2017 09:59

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Quang – TV HĐQT và người có liên quan như sau: Tạ Tuấn Quang Nguyễn Hồng Hải Tạ Tuấn Dương Tạ Tuấn Tường    

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ

23/06/2017 13:32

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu có liên quan đến cổ đông nội bộ, cụ thể như sau: Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết báo cáo