Văn bản pháp lý – Trang 2 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2015

26/07/2016 11:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết HĐQT số 14/NQHP-2016, ngày 26/7/2016  về phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2015, cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin Nghị quyết 

HPG công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

30/01/2016 09:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015, cụ thể như sau: Quý vị vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2016 về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2016 và thông qua việc thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát

30/01/2016 09:36

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 02 và 03 về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2016 và thông qua việc thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, cụ thể như sau: Mời Quý vị cổ […]

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12 về việc thành lập công ty mới tại Đồng Nai

18/01/2016 17:21

Ngày 28/7/2015, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua Nghị quyết số 12/NQ-NQHP về việc thành lập Công ty TNHH MTV Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát Đồng Nai. Cụ thể như sau:  Vui lòng click vào đây để xem chi tiết Nghị quyết số 12/NQ-NQHP về việc thành lập Công ty […]

Công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25 ngày 8 tháng 7

18/01/2016 17:17

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25 như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 25. Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

HPG công bố thông tin nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2015 và nâng mức cổ tức chi trả năm 2015

18/01/2016 17:19

Ngày 27/07/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát thông qua nội dung nghị quyết số 11/NQHP-2015 để đề xuất Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh nội dung cụ thể như sau: 1. Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2015:– Lợi nhuận kế hoạch sau thuế toàn Tập đoàn năm 2015 theo Nghị quyết số […]

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty và Công ty con

18/01/2016 17:15

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQHP-2015 ngày 10/06/2015 về giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty và Công ty con của Công ty, cụ thể như sau: Nghị quyết HĐQT về giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty và […]

HPG công bố Nghị quyết HĐQT về phương án chia cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

18/01/2016 16:57

Ngày 13/4/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã họp và thông qua Nghị quyết số 04/NQHP-2015 về phương án chia cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: Quý vị cổ đông vui lòng click vào […]