Quan hệ cổ đông – Trang 62 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về việc xác nhận địa chỉ cổ đông

05/09/2015 11:02

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁTSố: 03 – 05/TB-HP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc* * *   THÔNG BÁO “V/v xác nhận địa chỉ của các cổ đông”   Để đảm bảo quyền lợi cho Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Tập […]