Quan hệ cổ đông – Trang 56 – Tập đoàn Hòa Phát

Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát năm 2008

24/10/2015 10:40

Sáng ngày 31/3/2008, tại khách sạn Melia, Tập đoàn Hòa Phát đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 108.956.970 cổ phần – chiếm 82,54% cổ phần phổ thông. Đại hội được đánh giá như một ngày hội cổ […]

Đại hội cổ đông lần thứ nhất

24/10/2015 10:28

Những ngày đầu năm 2007 này đánh dấu một chặng đường mới của tập đoàn Hòa Phát sau gần 15 năm hình thành và xây dựng, với việc Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát chính thức hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con với 6 Công ty thành viên […]

Đại hội cổ đông Công ty CP tập đoàn Hòa Phát

24/10/2015 10:18

Ngày 19/01/2007, Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã chính tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất để bầu HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát và biểu quyết thông qua phương án kinh doanh của công ty trong năm 2007 Đây là công ty mẹ của Tập đoàn Hòa Phát […]