Quan hệ cổ đông – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31

04/07/2019 16:53

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 31. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Oanh

03/07/2019 14:14

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của bà Phạm Thị Kim Oanh Vui làng xem chi tiết tại đây

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thị Hiền – người có liên quan đến cổ đông nội bộ

27/06/2019 16:48

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Vũ Thị Hiền – người có liên quan đến cổ đông nội bộ. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch chứng khoán niêm yết bổ sung

24/06/2019 13:58

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc giao dịch chứng khoản niêm yết bổ sung. Vui lòng xem chi tiết tại đây

Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018

21/06/2019 10:15

Ngày 20/06/2019 Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhận được Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018 của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Nội dung cụ thể vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:Quyet dinh thay doi dang ky niem yet

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố giao dịch mua cổ phiếu của vợ chồng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

18/06/2019 11:38

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố giao dịch mua cổ phiếu của vợ chồng Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Bà Vũ Thị Hiền – Vợ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

12/06/2019 17:10

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

12/06/2019 09:31

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nội dung hỏi đáp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG 2019

29/05/2019 16:30

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội, ngày 29/3/2019. Tại Đại hội, cổ đông của HPG đã đưa ra nhiều câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh. Để tiện theo dõi, Tập đoàn Hòa […]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

29/05/2019 16:24

Ngày 28/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra thông báo số 778/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhằm chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát– […]