Đại hội cổ đông – Trang 5 – Tập đoàn Hòa Phát

Tiến tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

24/10/2015 11:05

Theo kế hoạch, ngày 31/3/2009, tại khách sạn Hilton, Hà Nội, Tập đoàn Hòa Phát sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Đây là đại hội cổ đông lần thứ 2 kể từ khi Hòa Phát chính thức niêm yết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ghi […]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

24/10/2015 11:02

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa nhận được thông báo số 49/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, cụ thể như sau: • Tổ chức niêm […]

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông

24/10/2015 10:54

Ngày 11/06/2008, CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (mã ck: HPG) đã có công văn gửi SGDCK TP.HCM công bố về Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bằng văn bản như sau: Phương án phát hành thay đổi thay thế cho phương án thông qua ngày 18/01/2008 và chia cổ tức năm 2007 như sau: 1- […]

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

07/01/2016 15:58

Công ty Cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tập đoàn Hòa Phát Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———- ———-***———- 01/QĐHP-03/2008 Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2008   NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT   Đại hội […]

Đại hội cổ đông thường niên Tập đoàn Hòa Phát năm 2008

24/10/2015 10:40

Sáng ngày 31/3/2008, tại khách sạn Melia, Tập đoàn Hòa Phát đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008, với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 108.956.970 cổ phần – chiếm 82,54% cổ phần phổ thông. Đại hội được đánh giá như một ngày hội cổ […]

Đại hội cổ đông lần thứ nhất

24/10/2015 10:28

Những ngày đầu năm 2007 này đánh dấu một chặng đường mới của tập đoàn Hòa Phát sau gần 15 năm hình thành và xây dựng, với việc Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát chính thức hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con với 6 Công ty thành viên […]

Đại hội cổ đông Công ty CP tập đoàn Hòa Phát

24/10/2015 10:18

Ngày 19/01/2007, Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát đã chính tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất để bầu HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát và biểu quyết thông qua phương án kinh doanh của công ty trong năm 2007 Đây là công ty mẹ của Tập đoàn Hòa Phát […]