Đại hội cổ đông – Trang 4 – Tập đoàn Hòa Phát

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011: Bước tiến mới

05/11/2015 10:43

Sáng 31/03/2011, tại Khách sạn Hilton Opera Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát  đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 253.766.143 cổ phần tương đương 79,83% cổ phiếu phổ thông. Điều hành Đại hội là Chủ tịch […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

05/11/2015 10:04

Tập đoàn Hòa Phát xin đăng tải các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Mời quý cổ đông click vào đây để download: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011 Thông báo thành viên Ban kiểm soát từ chức Tờ trình chế độ thù lao HĐQT năm 2011 Tờ trình […]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

05/11/2015 09:49

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 như sau: Thời gian họp: 8h ngày 31/03/2011 Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận […]

Đại hội cổ đông thường niên 2010 của Tập đoàn Hòa Phát: Chiến lược mới, tầm vóc mới

24/10/2015 11:23

Sáng ngày 30/3/2010, tại khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 với sự tham gia của cổ đông đại diện cho 149.433.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76.099% cổ phần phổ […]

Nghị quyết DHCD ngày 21-12-2011 phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2010

08/01/2016 10:43

Ngày 21/12/2011, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu.   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT —-o0o— Số:  02/NQ-ĐHĐCĐ.2011 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập […]

Nghị quyết DHCD năm 2010

08/01/2016 10:35

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀNHÒA PHÁT *** Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2010 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Hưng Yên, 30/03/2010 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT – – – – – –    ĐẠI HỘI ĐỒNG […]

Hướng tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

24/10/2015 11:18

Ngày 30/3/2010 sẽ diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tại khách sạn Hilton Hanoi Opera, Số 1 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút tiến hành. Theo đó, Phòng kế toán các Công ty […]

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp Đại hội cổ đông thường niên

24/10/2015 11:14

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên như sau: – Tên tổ chức niêm yết:                       Công ty CP Tập đoàn Hòa […]

Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tập đoàn Hòa Phát – Quyết tâm vượt qua khó khăn

24/10/2015 11:13

Sáng ngày 31/03, Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã được tổ chức tại khán phòng Ballroom – G Floor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông – Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội. Đại hội đã xem xét […]