Đại hội cổ đông – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

05/11/2015 17:23

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 như sau: Thời gian họp: 8h00 ngày 28/03/2014 Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận […]

HPG công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

05/11/2015 16:23

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT *** Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2013 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ——o0o——   Hà Nội, ngày 29  tháng 03  năm […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: HPG tự tin với kế hoạch 1.200 tỷ đồng lợi nhuận

05/11/2015 16:20

Hôm nay, 29/3/2013 tại Khách sạn Hilton Opera Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có kế hoạch 18.500 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lợi […]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

05/11/2015 16:07

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 như sau: Thời gian họp: 7h30 ngày 29/03/2013 Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận […]

HPG công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

05/11/2015 15:29

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 như sau: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT *** Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2012 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ——o0o——   Hà Nội, ngày 30  tháng 03  […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG 2012: Nền tảng vững chắc, đón nhận thời cơ

05/11/2015 15:23

Hôm nay, 30/3/2012 tại Khách sạn Hilton Opera Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát năm 2012. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012 […]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

05/11/2015 15:17

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 như sau: Thời gian họp: 7h30 ngày 30/03/2012 Địa điểm họp: Ballroom – GFloor – Hilton Hanoi Opera – Số 1 Lê Thánh Tông, quận […]

HPG: Đại hội cổ đông thường niên 2012

05/11/2015 14:40

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: – Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát– Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên– Điện thoại: (84-0321)3942884– Fax: (84-0321)3942613– Tên chứng khoán: cổ phiếu […]