Đại hội cổ đông – Trang 2 – Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01/04/2016 12:24

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG năm 2016  […]

Hòa Phát tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

31/03/2016 14:53

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 28.000 tỷ đồng doanh thu và 3.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

28/03/2016 09:42

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 31/3/2016 tới đây. Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về: Tài liệu họp […]

Nghị quyết HĐQT số 05 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

15/03/2016 11:31

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về Nghị quyết số 05 HĐQT thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đồng thời, thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như […]

Nghị quyết và biên bản họp DHCD năm 2015

08/01/2016 10:50

Click vào đây để xem chi tiết Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015

Thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

24/10/2015 11:39

Công ty CP Tâp đoàn Hòa Phát xin thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Hòa phátMã chứng khoán: HPG Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Ngày đăng ký cuối […]

Hòa Phát tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2015

06/11/2015 09:45

Ngày 31/3/2015 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 22.500 tỷ đồng doanh thu và 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm […]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

06/11/2015 09:28

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau: Thời gian họp: 8h30 ngày 31/03/2015 Địa điểm họp: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà […]

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: Vững bước đi lên

06/11/2015 08:57

Ngày 28/3/2014 tại Khách sạn Hilton Opera Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 23.000 tỷ đồng doanh thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau […]

Một số vấn đề cổ đông quan tâm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

06/11/2015 09:05

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014 diễn ra cuối tháng 3/2014, Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã giải đáp thấu đáo nhiều câu hỏi của cổ đông về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2013 và kế hoạch phát […]