Đại hội cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13/03/2017 11:57

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết 

Hòa Phát với tầm vóc mới – sức mạnh mới năm 2020: doanh thu tăng gấp 3 lên 100.000 tỷ đồng

11/03/2017 10:30

Ngày 10/3/2017 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chủ đề “Tầm vóc mới – sức mạnh mới”. Đại hội đã thống nhất bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với 9 thành viên; thông qua kế hoạch kinh […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

01/03/2017 15:19

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về: Thông báo mời họp Nội dung và Chương trình họp  Đăng ký tham dự Ủy quyền tham dự Tài liệu họp […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01/04/2016 12:24

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG năm 2016  […]

Hòa Phát tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

31/03/2016 14:53

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 28.000 tỷ đồng doanh thu và 3.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

28/03/2016 09:42

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 31/3/2016 tới đây. Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về: Tài liệu họp […]

Nghị quyết HĐQT số 05 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

15/03/2016 11:31

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về Nghị quyết số 05 HĐQT thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đồng thời, thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như […]

Nghị quyết và biên bản họp DHCD năm 2015

08/01/2016 10:50

Click vào đây để xem chi tiết Nghị quyết Đại hội cổ đông 2015

Thông báo chốt danh sách Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

24/10/2015 11:39

Công ty CP Tâp đoàn Hòa Phát xin thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 cụ thể như sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Hòa phátMã chứng khoán: HPG Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2015 Ngày đăng ký cuối […]

Hòa Phát tổ chức Đại Hội đồng cổ đông năm 2015

06/11/2015 09:45

Ngày 31/3/2015 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 22.500 tỷ đồng doanh thu và 2.300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm […]