Đại hội cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Cập nhật câu hỏi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/04/2018 10:39

1. Tại sao HPG lại bổ sung ngành nghề du lịch, sản xuất điện và kinh doanh than vào đăng ký kinh doanh? Trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh trước đây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã có đăng ký về ngành nghề sản xuất điện, kinh doanh du […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/03/2018 17:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát năm 2018

09/03/2018 18:48

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Quy chế bầu cử Báo cáo KQKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo Ban Kiểm soát 2017 Tờ trình Thông qua Báo cáo […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13/03/2017 11:57

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết 

Hòa Phát với tầm vóc mới – sức mạnh mới năm 2020: doanh thu tăng gấp 3 lên 100.000 tỷ đồng

11/03/2017 10:30

Ngày 10/3/2017 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chủ đề “Tầm vóc mới – sức mạnh mới”. Đại hội đã thống nhất bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với 9 thành viên; thông qua kế hoạch kinh […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

01/03/2017 15:19

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về: Thông báo mời họp Nội dung và Chương trình họp  Đăng ký tham dự Ủy quyền tham dự Tài liệu họp […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01/04/2016 12:24

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết Nghị quyết của Đại hội tại link dưới đây: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG năm 2016  […]

Hòa Phát tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016

31/03/2016 14:53

Ngày 31/3/2016 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu 28.000 tỷ đồng doanh thu và 3.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

28/03/2016 09:42

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 31/3/2016 tới đây. Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về: Tài liệu họp […]

Nghị quyết HĐQT số 05 và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

15/03/2016 11:31

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về Nghị quyết số 05 HĐQT thông qua các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Đồng thời, thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như […]