Đại hội cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Nội dung hỏi đáp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên HPG 2019

29/05/2019 16:30

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội, ngày 29/3/2019. Tại Đại hội, cổ đông của HPG đã đưa ra nhiều câu hỏi về tình hình sản xuất kinh doanh. Để tiện theo dõi, Tập đoàn Hòa […]

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

29/03/2019 17:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2018

28/03/2019 08:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 17:02

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h30 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019. Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội […]

Cập nhật câu hỏi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/04/2018 10:39

1. Tại sao HPG lại bổ sung ngành nghề du lịch, sản xuất điện và kinh doanh than vào đăng ký kinh doanh? Trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh trước đây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã có đăng ký về ngành nghề sản xuất điện, kinh doanh du […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/03/2018 17:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát năm 2018

09/03/2018 18:48

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Quy chế bầu cử Báo cáo KQKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo Ban Kiểm soát 2017 Tờ trình Thông qua Báo cáo […]

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

13/03/2017 11:57

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết 

Hòa Phát với tầm vóc mới – sức mạnh mới năm 2020: doanh thu tăng gấp 3 lên 100.000 tỷ đồng

11/03/2017 10:30

Ngày 10/3/2017 tại Hà Nội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với chủ đề “Tầm vóc mới – sức mạnh mới”. Đại hội đã thống nhất bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 với 9 thành viên; thông qua kế hoạch kinh […]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

01/03/2017 15:19

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về: Thông báo mời họp Nội dung và Chương trình họp  Đăng ký tham dự Ủy quyền tham dự Tài liệu họp […]