Công bố thông tin – Trang 4 – Tập đoàn Hòa Phát

Báo cáo thường niên năm 2018

28/03/2019 08:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 17:02

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h30 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019. Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội […]

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

15/03/2019 17:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng năm 2018

15/03/2019 16:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị

14/03/2019 16:07

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Ông Tạ Tuấn Dương

28/02/2019 15:05

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Ông Tạ Tuấn Dương Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Hồng Hải

28/02/2019 15:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Bà Nguyễn Thị Hồng Hải Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

20/02/2019 11:39

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đại Phong Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

31/01/2019 09:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.  

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2018

30/01/2019 15:35

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.