Công bố thông tin – Trang 36 – Tập đoàn Hòa Phát

Tập đoàn Hòa Phát trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 353 tỷ đồng

16/11/2015 09:55

Tại thời điểm 31/10/2008 Tập đoàn Hòa Phát đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 353 tỷ đồng. Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 10 tháng đầu năm 2008 của HPG là 809 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm 2008. Doanh thu của tập […]

HPG tạm ứng cổ tức năm 2008

16/11/2015 09:50

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa nhận được thông báo số 625/SGDHCM-NY về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2008 như sau: • Tổ chức niêm yết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát• Mã chứng khoán: HPG• Loại chứng khoán: Cổ […]

Hòa Phát được chấp thuận niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

16/11/2015 09:42

Ngày 26/08/2008, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được công văn chấp thuận số 622/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau: – Tổ chức […]

Thông báo: V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

16/11/2015 09:40

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO(V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin […]

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

16/11/2015 09:36

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU(Công văn chấp thuận số 1252/UBCK-QLPH ngày 26/06/2008 của UBCKNN) 1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát2. Trụ sở chính: Khu […]

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông

16/11/2015 09:33

Ngày 11/06/2008, CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (mã ck: HPG) đã có công văn gửi SGDCK TP.HCM công bố về Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bằng văn bản như sau: Phương án phát hành thay đổi thay thế cho phương án thông qua ngày 18/01/2008 và chia cổ tức năm 2007 như sau: 1- […]

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HPG

16/11/2015 09:31

Công ty Cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tập đoàn Hòa Phát Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———- ———-***———- 01/QĐHP-03/2008 Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2008 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Đại hội đồng cổ […]

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

16/11/2015 09:27

Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát trân trọng kính mời:Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần tập đoàn Hoà Phát năm 2008. THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát năm 2008 Công […]

Tập đoàn Hòa Phát xin ý kiến Cổ đông phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008

16/11/2015 09:16

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Để chuẩn bị cho việc tăng vốn điều lệ năm 2008, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về việc phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008 của Công ty: Tên […]

Thông báo: Lùi thời điểm chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008

16/11/2015 09:08

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO              V/v Lùi thời điểm chốt Danh  sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt                      và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG […]