Công bố thông tin – Trang 36 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo: V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

16/11/2015 09:40

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO(V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin […]

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

16/11/2015 09:36

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU(Công văn chấp thuận số 1252/UBCK-QLPH ngày 26/06/2008 của UBCKNN) 1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát2. Trụ sở chính: Khu […]

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông

16/11/2015 09:33

Ngày 11/06/2008, CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (mã ck: HPG) đã có công văn gửi SGDCK TP.HCM công bố về Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bằng văn bản như sau: Phương án phát hành thay đổi thay thế cho phương án thông qua ngày 18/01/2008 và chia cổ tức năm 2007 như sau: 1- […]

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HPG

16/11/2015 09:31

Công ty Cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tập đoàn Hòa Phát Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———- ———-***———- 01/QĐHP-03/2008 Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2008 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Đại hội đồng cổ […]

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

16/11/2015 09:27

Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát trân trọng kính mời:Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần tập đoàn Hoà Phát năm 2008. THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát năm 2008 Công […]

Tập đoàn Hòa Phát xin ý kiến Cổ đông phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008

16/11/2015 09:16

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát Để chuẩn bị cho việc tăng vốn điều lệ năm 2008, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định gửi thư lấy ý kiến biểu quyết về việc phát hành và tăng vốn điều lệ năm 2008 của Công ty: Tên […]

Thông báo: Lùi thời điểm chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008

16/11/2015 09:08

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO              V/v Lùi thời điểm chốt Danh  sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt                      và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG […]

Quy trình tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2007

16/11/2015 09:12

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về quy trình trả tạm ứng cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt đối với trường hợp những cổ đông chưa thực hiện lưu ký như sau: 1. Thời gian trả: Từ ngày 31 tháng 12 năm 2007 […]

Thông báo chốt danh sách cổ đông và xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2008

14/11/2015 11:59

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY www.hoaphat.com.vn   THÔNG BÁO V/v:  Chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008   Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG […]

HPG hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

14/11/2015 11:54

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11/2007, lượng cổ phiếu HPG của nhà đầu tư nước ngoài mua vào đạt 166.320 cổ phiếu, chiếm 63% tổng khối lượng giao dịch HPG trên thị trường. Liên tiếp trong hai ngày 21 và 22/11, cổ phiếu HPG đều nằm trong top các cổ phiếu có khối lượng […]