Công bố thông tin – Trang 34 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008

16/11/2015 10:02

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa nhận được thông báo số 796/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 cụ thể như sau: • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ Phần Tập […]

HPG dự kiến tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2008 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% mệnh giá

16/11/2015 10:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát có kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, dự kiến thực hiện vào tháng 12/2008. Như vậy, từ đầu năm đến nay Hòa Phát đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 20%. Dựa trên kết […]

HPG lãi 1.082 tỷ đồng trong 9 tháng

16/11/2015 09:52

6.655 tỷ đồng doanh thu và 1082 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế là kết quả đạt được của Tập đoàn Hòa Phát trong 9 tháng năm 2008, qua đó đạt 87% kế hoạch doanh thu và 146% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2008. Đây là mức lợi nhuận sau khi Hòa Phát đã […]

Tập đoàn Hòa Phát trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 353 tỷ đồng

16/11/2015 09:55

Tại thời điểm 31/10/2008 Tập đoàn Hòa Phát đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 353 tỷ đồng. Sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 10 tháng đầu năm 2008 của HPG là 809 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch năm 2008. Doanh thu của tập […]

HPG tạm ứng cổ tức năm 2008

16/11/2015 09:50

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa nhận được thông báo số 625/SGDHCM-NY về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2008 như sau: • Tổ chức niêm yết: Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát• Mã chứng khoán: HPG• Loại chứng khoán: Cổ […]

Hòa Phát được chấp thuận niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

16/11/2015 09:42

Ngày 26/08/2008, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhận được công văn chấp thuận số 622/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau: – Tổ chức […]

Thông báo: V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

16/11/2015 09:40

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO(V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán) Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin […]

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu

16/11/2015 09:36

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANYwww.hoaphat.com.vn THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG VÀ TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU(Công văn chấp thuận số 1252/UBCK-QLPH ngày 26/06/2008 của UBCKNN) 1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát2. Trụ sở chính: Khu […]

Nghị Quyết Đại hội Cổ đông

16/11/2015 09:33

Ngày 11/06/2008, CTCP Tập Đoàn Hòa Phát (mã ck: HPG) đã có công văn gửi SGDCK TP.HCM công bố về Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bằng văn bản như sau: Phương án phát hành thay đổi thay thế cho phương án thông qua ngày 18/01/2008 và chia cổ tức năm 2007 như sau: 1- […]

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HPG

16/11/2015 09:31

Công ty Cổ phần Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Tập đoàn Hòa Phát Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———- ———-***———- 01/QĐHP-03/2008 Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2008 NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT Đại hội đồng cổ […]