Công bố thông tin – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

12/06/2019 17:10

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

12/06/2019 09:31

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018

29/05/2019 16:24

Ngày 28/05/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra thông báo số 778/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhằm chi trả cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát– […]

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018

21/05/2019 15:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

21/05/2019 15:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

18/05/2019 09:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06 và 07 về việc thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 và thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty

09/05/2019 17:42

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06 và 07 về việc thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 và thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty  Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

26/04/2019 09:13

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh Quý I/2019

25/04/2019 11:15

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2019, quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây. Trân trọng!

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hải – người có liên quan đến cổ đông nội bộ

02/04/2019 14:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hải – người có liên quan đến cổ đông nội bộ. Vui lòng xem chi tiết tại đây.