Công bố thông tin – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

21/05/2019 15:25

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

18/05/2019 09:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06 và 07 về việc thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 và thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty

09/05/2019 17:42

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06 và 07 về việc thông qua phương án chi tiết việc chi trả cổ tức năm 2018 và thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT Công ty  Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài

26/04/2019 09:13

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh Quý I/2019

25/04/2019 11:15

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2019, quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây. Trân trọng!

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hải – người có liên quan đến cổ đông nội bộ

02/04/2019 14:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Hải – người có liên quan đến cổ đông nội bộ. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Dương – người có liên quan đến cổ đông nội bộ

02/04/2019 14:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Dương – người có liên quan đến cổ đông nội bộ Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

29/03/2019 17:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2018

28/03/2019 08:21

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019 17:02

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h30 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019. Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội […]