Công bố thông tin – Trang 3 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Thắng – thành viên HĐQT tập đoàn Hòa Phát

20/08/2018 11:27

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Thắng – thành viên HĐQT tập đoàn Hòa Phát. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Tình – người có liên quan của người nội bộ tập đoàn Hòa Phát

20/08/2018 10:21

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Qúy vị vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

03/08/2018 15:05

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty thông báo cổ đông có tên sau đây mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát : Tên cổ đông: Nagai Yasuo Số hộ chiếu: TE8770174 Số lượng sở hữu: 1.000 cổ phần Ai nhận […]

HPG công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

30/07/2018 16:26

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018. Qúy vị vui lòng xem chi tiết tại đây.

HPG công bố thông tin kết quả kinh doanh quý II năm 2018

30/07/2018 11:53

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý II năm 2018. Qúy vị vui lòng xem chi tiết tại đây.  

HPG công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30

11/07/2018 15:24

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30, cụ thể như sau: Thay đổi ĐKKD lần thứ 30

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

09/07/2018 16:42

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017

05/07/2018 08:45

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

Quyết định thay đổi niêm yết cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017

04/07/2018 11:43

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Quyết định thay đổi niêm yết cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

20/06/2018 17:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.