Công bố thông tin – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo giao dịch cổ phiếu của PENM III

02/10/2018 08:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo giao dịch cổ phiếu của PENM III. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – ông Nguyễn Việt Thắng

22/09/2018 10:28

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ – ông Nguyễn Việt Thắng Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Tình – người có liên quan đến người nội bộ

14/09/2018 18:08

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Tình – người có liên quan đến người nội bộ. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018

29/08/2018 18:03

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2018. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo về giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Thắng – thành viên HĐQT tập đoàn Hòa Phát

20/08/2018 11:27

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Việt Thắng – thành viên HĐQT tập đoàn Hòa Phát. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trần Thị Tình – người có liên quan của người nội bộ tập đoàn Hòa Phát

20/08/2018 10:21

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ. Qúy vị vui lòng xem chi tiết tại đây.

Công bố thông tin về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

03/08/2018 15:05

Theo thông tin và yêu cầu của cổ đông, Công ty thông báo cổ đông có tên sau đây mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát : Tên cổ đông: Nagai Yasuo Số hộ chiếu: TE8770174 Số lượng sở hữu: 1.000 cổ phần Ai nhận […]

HPG công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

30/07/2018 16:26

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018. Qúy vị vui lòng xem chi tiết tại đây.

HPG công bố thông tin kết quả kinh doanh quý II năm 2018

30/07/2018 11:53

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý II năm 2018. Qúy vị vui lòng xem chi tiết tại đây.