Công bố thông tin – Tập đoàn Hòa Phát

Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I năm 2018

23/04/2018 11:02

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I năm 2018: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây.

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

11/04/2018 11:20

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây.

Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29

03/04/2018 15:48

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 29 như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây.

Báo cáo thường niên năm 2017

21/03/2018 21:08

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Trân trọng cảm ơn!

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

07/03/2018 17:27

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h30 Thứ Năm, ngày 22/03/2018. Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội […]

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04, 05, 06, 07, 08 ngày 05 – 03 – 2018

06/03/2018 14:07

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04, 05, 06, 07, 08 ngày 05/03/2018, cụ thể như sau: Nghị quyết HĐQT số 04, 05, 06, 07, 08 ngày 05/03/2018 Trân trọng!

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/NQHP-2018 và số 03/NQHP-2018 ngày 05/03/2018

05/03/2018 17:35

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/NQHP-2018 và số 03/NQHP-2018 ngày 05/03/2018, cụ thể như sau: Nghị quyết HĐQT số 02/NQHP-2018 và số 03/NQHP-2018 ngày 05/03/2018 Trân trọng! 

Thông báo Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng

05/03/2018 15:44

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo về việc Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng

23/02/2018 16:15

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết

Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng ĐHCĐ năm 2018

12/02/2018 15:41

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, cụ thể như sau: Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa phát Mã chứng khoán: HPG Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000đ                      Sàn giao dịch:  […]