Công bố thông tin – Tập đoàn Hòa Phát

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

20/06/2018 17:06

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trả cổ tức 2017

20/06/2018 16:45

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trả cổ tức 2017, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017

05/06/2018 09:09

Ngày 04/06/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ra thông báo số 775/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát nhằm chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể như sau: – Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát […]

Công bố thông tin phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

28/05/2018 15:30

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 2017

29/05/2018 17:32

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: Mời Quý cổ đông click vào đây để xem chi tiết.

Nghị quyết HĐQT về phương án chi trả cổ tức năm 2017

18/05/2018 10:15

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Chi tiết cụ thể vui lòng xem tại đây.

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau bán Cổ phiếu quỹ

17/05/2018 15:30

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau bán Cổ phiếu quỹ. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Báo cáo Kết quả kinh doanh bán cổ phiếu quỹ

17/05/2018 15:27

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh bán cổ phiếu quỹ. Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công bố thông tin sự cố trong KLH Gang thép Hòa Phát Hải Dương

09/05/2018 14:00

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về sự cố trong KLH Gang thép Hòa Phát Hải Dương Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

27/04/2018 15:29

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ như sau: 1. Đỗ Thị Giới 2. Trần Đình Tân 3. Trần Đình Thắng 4. Trần Ánh Tuyết