Quan hệ cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh 2017

22/01/2018 09:05

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh năm 2017 như sau. Chi tiết vui lòng nhấn vào đây

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

18/01/2018 10:50

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về Thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây  

Thông báo về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu ESOP

18/01/2018 10:47

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công văn gia hạn nộp Báo cáo tài chính 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

25/12/2017 17:14

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về Công văn gia hạn nộp Báo cáo tài chính 2018 của Ủv ban Chứng khoán Nhà nước. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

25/12/2017 16:06

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý III.2017

17/10/2017 11:46

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2017. Cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin.  

Công bố thông tin Thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành

06/10/2017 14:36

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về Thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây

Thông báo về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu

05/10/2017 14:21

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây