Quan hệ cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I năm 2018

23/04/2018 11:02

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I năm 2018: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây.

Cập nhật câu hỏi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

20/04/2018 10:39

1. Tại sao HPG lại bổ sung ngành nghề du lịch, sản xuất điện và kinh doanh than vào đăng ký kinh doanh? Trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh trước đây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã có đăng ký về ngành nghề sản xuất điện, kinh doanh du […]

Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ

11/04/2018 11:20

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây.

Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29

03/04/2018 15:48

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 29 như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

22/03/2018 17:37

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

Báo cáo thường niên năm 2017

21/03/2018 21:08

Quý vị cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát. Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát năm 2018

09/03/2018 18:48

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Quy chế bầu cử Báo cáo KQKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo Ban Kiểm soát 2017 Tờ trình Thông qua Báo cáo […]

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

07/03/2018 17:27

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết  như sau : Thời gian họp: 8h30 Thứ Năm, ngày 22/03/2018. Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội […]

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04, 05, 06, 07, 08 ngày 05 – 03 – 2018

06/03/2018 14:07

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04, 05, 06, 07, 08 ngày 05/03/2018, cụ thể như sau: Nghị quyết HĐQT số 04, 05, 06, 07, 08 ngày 05/03/2018 Trân trọng!