Quan hệ cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

CBTT thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 27

27/04/2017 21:24

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về việc thay đổi  giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 27 như sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần  thứ 27  

CBTT giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

27/04/2017 21:20

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau: Click vào đây để xem chi tiết công bố thông tin  

Nghị quyết HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu

25/04/2017 11:52

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về phương án chào bán cổ phiếu, cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết phương án.  

Kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB PENM IV

21/04/2017 17:33

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ PENM IV, cụ thể như sau: Vui lòng click vào đây để xem chi tiết báo cáo kết quả  

Thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016

20/04/2017 10:15

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông báo về Ngày chính thức giao dịch cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016  như sau: + Đối với chứng khoán tự do chuyển nhượng: 27/04/2017. + Đối với chứng khoán hạn chế chuyển nhượng (cổ phiếu ESOP): 26/02/2018 Xem chi tiết thông báo […]

Kết quả kinh doanh Quý I/2017

17/04/2017 17:01

Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý I/2017, cụ thể như sau: Quý cổ đông vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết   

Tập đoàn Hòa Phát thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

10/04/2017 17:32

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố thông tin về việc thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành, cụ thể như sau: Công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành Kính mời quý cổ đông theo dõi. Trân trọng!