Quan hệ cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Hòa Phát công bố kết quả kinh doanh quý III.2017

17/10/2017 11:46

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin kết quả kinh doanh quý III/2017. Cụ thể như sau: Vui lòng click VÀO ĐÂY để xem chi tiết công bố thông tin.  

Công bố thông tin Thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành

06/10/2017 14:36

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về Thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây

Thông báo về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu

05/10/2017 14:21

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu. Mọi chi tiết vui lòng xem tại đây

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQHP-2017 về việc tăng vốn góp tại CTCP XD&PT Đô thị Hòa Phát và chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Golden Gain Việt Nam

29/09/2017 17:51

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQHP-2017 về việc tăng vốn góp tại CTCP XD&PT Đô thị Hòa Phát và chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Golden Gain Việt Nam như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

21/09/2017 10:00

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây 

Công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

29/08/2017 16:11

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 28 như sau: Chi tiết vui lòng nhấn vào đây