Danh hiệu chứng nhận – Trang 2 – Tập đoàn Hòa Phát
Huân chương Lao động Hạng Ba năm 2012
Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2009
Bằng khen của Thủ tướng cho Chủ tịch HĐQT năm 2009
  • 1
  • 2