Giới thiệu – Trang 2 – Tập đoàn Hòa Phát

TVC Nội thất Hòa Phát

13/03/2017 11:10

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên

05/10/2015 08:55

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên được tách từ Công ty CP Tập Đoàn Hòa Phát tháng 11 năm 2010 nhằm tái cơ cấu hoạt động tập đoàn. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính: Sản suất sắt, thép, gang với vốn điều lệ lên tới 600 tỷ đồng, trong đó HPG sở […]

Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát

05/10/2015 08:53

CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT là nhà sản xuất chuyên nghiệp và hàng đầu trong lĩnh vực ống thép tại Việt Nam. Thành lập từ tháng 8/1996, đến nay sản phẩm của Công ty đã cung cấp cho nhiều công trình lớn, được khách hàng trong và ngoài nước đánh giá rất cao. […]