Năm 2007: Tập đoàn Hòa Phát chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn – Tập đoàn Hòa Phát