tôi có mua sản phẩm ống thép của Hòa Phát loai 33.5×1.6×600 lại có hai loại với hai trọng lượng khác nhau. Một loại sản xuất ngày 24/6/14 có trọng lượng 7.7 kg một loại sản xuất ngày 25/7/14 thì có trọng lượng 7.0 kg. xin quý công ty giải thích giúp tôi, tôi xin cảm ơn quý công ty. – Tập đoàn Hòa Phát