Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông – Tập đoàn Hòa Phát

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty CP Tập đoàn Hoà Phát trân trọng kính mời:
Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần tập đoàn Hoà Phát năm 2008.

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát năm 2008

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát trân trọng kính mời:

Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần tập đoàn Hoà Phát năm 2008.

Thời gian họp: 8h ngày 31/03/2008

Địa điểm họp: Phòng họp tầng 2, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm, các thông tin chi tiết có thể tìm hiểu trên website: Hoaphat.com.vn

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng kính mời !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

 

Download file chương trình Đại hội tại đây
Download giấy đăng ký tham dự tại đây
Download giấy ủy quyền tham dự tại đây

* Ghi chú:
– Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội
– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty
– Trường hợp quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho một trong những ông (bà) sau (những người đã đồng ý nhận ủy quyền)

1, Ông Chu Quang Vũ:
+ Chức vụ: Phó Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT; Sinh năm: 22/07/1963
CMND/HC số: 031327562 ngày cấp: 17/03/2003 Nơi cấp: Hải Phòng

2, Ông Don Di Lam:
+ Chức vụ: Thành viên HĐQT; Sinh năm: 20/03/1967
CMND/HC số: BA114068 ngày cấp: 30/03/2005 Nơi cấp: Toronto-Canada

3, Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên:
Cổ đông của Công ty; Sinh năm: 01/01/1973
CMND/HC số: 013024891 ngày cấp: 6/1/2008 Nơi cấp: Hà Nội

4, Bà Nguyễn Thị Thanh Vân:
Cổ đông của Công ty; Sinh năm: 11/05/1978
CMND/HC số: 162182707 ngày cấp: 27/09/2000 Nơi cấp: Nam Định