Thông báo: V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo: V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
www.hoaphat.com.vn

THÔNG BÁO
(V/v: Ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện ghi tăng cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán trước ngày 11/7/2008 và các cổ đông đã đăng ký lưu ký chứng khoán sau ngày 11/7/2008 như sau:

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 25/8/2008
2. Địa điểm chi trả: Phòng Quản lý cổ đông – Văn phòng Tập đoàn Hoà Phát tại Hà Nội
Địa chỉ: Số nhà 243 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. Yêu cầu
– Cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán trước ngày 11/7/2008: phải mang theo Sổ cổ đông và CMTND
– Cổ đông đã đăng ký lưu ký chứng khoán sau ngày 11/7/2008: phải mang theo Phiếu gửi Chứng khoán bản gốc và CMTND
– Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp cho người nhận thay.

Trân trọng thông báo.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN ĐÌNH LONG