Thông báo về kết quả giao dịch thu hồi cổ phiếu ESOP – Tập đoàn Hòa Phát