Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Quang – TV HĐQT và người có liên quan – Tập đoàn Hòa Phát