Thông báo chốt danh sách cổ đông và xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo chốt danh sách cổ đông và xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ năm 2008

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY
www.hoaphat.com.vn
 
THÔNG BÁO
V/v:  Chốt Danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008
 
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008 như sau:
 
Vốn điều lệ hiện tại:     1.320.000.000.000 đồng (Một ngàn ba trăm hai mươi tỷ đồng)
Tên chứng khoán:        Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Mã chứng khoán:         HPG
Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Loại chứng khoán:          Cổ phiếu phổ thông
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2007
Mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008
    
1. Trả cổ tức bằng tiền mặt
 
Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên mệnh giá (1.000 đồng / cổ phiếu)
 
Ngày trả cổ tức: Từ ngày 20 / 12 / 2007
 
     Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt:
 
– Các cổ đông lưu ký Chứng khoán: thực hiện tại Công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 
– Các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán: thực hiện tại hai địa điểm sau:
 
  • Văn phòng Tập đoàn Hòa Phát tại Hà Nội (Địa chỉ: Số nhà 243, Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại TP. Hồ Chí Minh (121 Nguyễn Cửu Vân, Phương 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
 
Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt phải mang theo CMND và Sổ cổ đông, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
 
2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2008.
 
– Thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 20/12 /2007 – 31/12 /2007.
 
Trân trọng thông báo!
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
                                                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT
 
                                                                                                   TRẦN ĐÌNH LONG