Tháng 8/2007, Hòa Phát bắt đầu triển khai Khu liên hợp gang thép tại Hải Dương nhằm trở thành nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam – Tập đoàn Hòa Phát