Tháng 11/2007: Hòa Phát chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HOSE với mã HPG – Tập đoàn Hòa Phát