Tập đoàn Hoà Phát sẽ niêm yết trên sàn TP.HCM – Tập đoàn Hòa Phát

Tập đoàn Hoà Phát sẽ niêm yết trên sàn TP.HCM

Tập đoàn Hoà Phát đã gửi hồ sơ xin niêm yết đến TTGDCK TP.HCM. Ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát cho biết, Hoà Phát sẽ lên niêm yết muộn nhất là trong tháng 9/2007.

Ông Long cũng cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2007, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn là 200 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm. Các ngành hàng đều có sự tăng trưởng tốt về doanh thu, đặc biệt là mặt hàng nội thất văn phòng và thép xây dựng.

Tập đoàn Hoà Phát cũng vừa hoàn thành đợt phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng. Thặng dư từ đợt phát hành là gần 1.200 tỷ đồng.

HPG