Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Tập đoàn Hòa Phát

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng gửi tới Quý Cổ đông bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, được tổ chức vào ngày 31/3/2016 tới đây.

Mời Quý Cổ đông click vào link dưới đây để tải về:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trân trọng!