Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát