Nghị quyết HĐQT số 02 và 03/2016 về việc chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2016 và thông qua việc thành lập Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát