Từ Quý I/2018, Tập đoàn Hòa Phát sẽ bổ sung báo cáo tài chính bản tiếng Anh – Tập đoàn Hòa Phát

Từ Quý I/2018, Tập đoàn Hòa Phát sẽ bổ sung báo cáo tài chính bản tiếng Anh

27/04/2018 16:15

Bắt đầu từ Quý I/2018, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) sẽ phát hành báo cáo tài chính bản tiếng Anh, bên cạnh bản tiếng Việt như các năm trước. Đây là nỗ lực nhằm giúp các cổ đông nước ngoài dễ dàng tiếp cận thông tin tài chính của HPG, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp  trong hoạt động quan hệ cổ đông.

Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất được lập hàng quý, bán niên và hàng năm của HPG hiện do Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện.

Quý vị cổ đông, nhà đầu tư có thể xem chi tiết Báo cáo tài chính quý I/2018 tại các link sau:

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ (bản tiếng Việt)

Báo cáo tài chính hợp nhất (bản Tiếng Việt)

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ (bản tiếng Anh)

Báo cáo tài chính hợp nhất (bản Tiếng Anh)