Thư mời Gặp mặt Nhà đầu tư quý IV/2019 – Tập đoàn Hòa Phát