Thông báo về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát – Tập đoàn Hòa Phát

Thông báo về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

31/01/2018 11:15

Sau gần 8 năm tách khỏi Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát và hoạt động trên các lĩnh vực: Sản suất sắt, thép, gang, để phù hợp hơn với chiến lược phát triển của Công ty, kể từ ngày 25/01/2018, Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát sẽ đổi tên thành Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên.

Công ty xin trân trọng thông về việc đổi tên Công ty như sau: 

  • Tên trước khi thay đổi:

– Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hoa Phat Steel One Member Limited Liability Company

– Tên công ty viết tắt: Hoa Phat Steel One member Co., Ltd     

  • Tên sau khi thay đổi:

– Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên

– Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Hoa Phat Hung Yen Steel Limited Liability Company

– Tên công ty viết tắt: Hoa Phat Hung Yen Steel Co., Ltd

  • Các thông tin liên quan đến địa chỉ, mã số doanh nghiệp vẫn giữ nguyên như cũ.

–  Địa chỉ: Khu CN Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

–  Mã số doanh nghiệp: 0900629369

 Vì vậy, Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên xin thông báo tới Quý đối tác, khách hàng, đại lý, các Công ty thành viên trong Tập đoàn, toàn thể CBCNV công ty được biết và giao dịch công việc.

Trân trọng thông báo!

HPG News