HPG thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

09/03/2018 18:50

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết  như sau :

Thời gian họp: 8h30 Thứ Năm, ngày 22/03/2018.

Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung chương trình họp dự kiến đính kèm bên dưới.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

 

                                                                                                                           T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                 TRẦN ĐÌNH LONG

Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về:

Thông báo mời họp

Nội dung và chương trình dự kiến

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018:

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

Quy chế bầu cử

Báo cáo KQKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông

Báo cáo Ban Kiểm soát 2017

Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Tờ trình Trích lập các quỹ năm 2017 và dự kiến năm 2018

Tờ trình về việc chia cổ tức 2017 và dự kiến năm 2018

Tờ trình sửa đổi điều lệ và Quản trị nội bộ

Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi quy chế điều lệ

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh