Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Tạ Tuấn Quang – TV HĐQT và người có liên quan – Tập đoàn Hòa Phát