HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết  như sau :

Thời gian họp: 8h30 Thứ Sáu, ngày 29/03/2019.

Địa điểm họp: Ballroom 1, Khách sạn Hilton Hà Nội Opera, số 01 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung chương trình họp dự kiến đính kèm bên dưới.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

 

                                                                                                                           T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                             (Đã ký)

                                                                                                                                 TRẦN ĐÌNH LONG

Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về:

Thông báo mời họp

Nội dung chương trình họp dự kiến

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2019:

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2019

Báo cáo KQKD năm 2018 và định hướng năm 2019

Báo cáo của HĐQT năm 2019

Báo cáo Ban Kiểm soát 2019

Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

Tờ trình Trích lập các quỹ HĐQT năm 2018 và phương án 2019

Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức 2019

Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán

Dự thảo nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019