HPG: Đại hội cổ đông thường niên 2012 – Tập đoàn Hòa Phát

HPG: Đại hội cổ đông thường niên 2012

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

– Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
– Trụ sở chính: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
– Điện thoại: (84-0321)3942884
– Fax: (84-0321)3942613
– Tên chứng khoán: cổ phiếu công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát
– Mã chứng khoán: HPG
– Mã ISIN: VN000000HPG4
– Mệnh giá: 10,000 đồng
– Sàn giao dịch: HOSE
– Loại chứng khoán: 
– Ngày đăng ký cuối cùng:  22/02/2012
– Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên 2012
– Tỷ lệ thực hiện:01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: 30/03/2012

– Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau

– Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, thông qua báo cáo tài chính, việc trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2011, dự kiến mức cổ tức năm 2012 và các vấn đề khác.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán HPG lưu ký thực hiện quyền cho trụ sở chính VSD.

Hình thức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận

Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với VSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải hiện số fax và ngày giờ fax

Thời hạn gửi văn bản xác nhận: chậm nhất vào ngày 24/02/2012.

Trường hợp TVLK gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán HPG tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam