HPG công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30 – Tập đoàn Hòa Phát